Po 3 latach odnalazł swojego psa. Oszalał ze szczęścia gdy go rozpoznał -