Wywołanie lawiny i skok na spadochronie z urwiska -